"A building has at least two lives – the one imagined by its maker and the life it lives afterward – and they are never the same."

Rem Koolhaas

Pracownia Architektura Anna Flak została utworzona w 2012r.

Nasze doświadczenie wywodzi się z solidnej praktyki zawodowej trwającej od 2003 roku, zdobytej w biurach architektoniczno – inżynieryjnych w Polsce i we Francji.

Jesteśmy otwarci na inwestorów publicznych i prywatnych. 
Zaufali nam: UKSW w Warszawie, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, SGGW w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.,

× URBANISTYKA:  Wykonujemy analizy chłonności terenu/ów pod inwestycję, projekty urbanistyczne i funkcjonalno-przestrzenne inwestycji, opracowania studialne, plany i projekty zagospodarowania terenu

× ARCHITEKTURA: Wykonujemy koncepcje architektoniczne i funkcjonalno-przestrzenne. Opracowujmy projekty: budowlane do Pozwolenia na Budowę, wykonawcze, przetargowe, powykonawcze. Prowadzimy nadzory autorskie/zastępcze. Zapewniamy koordynację między branżami na każdym etapie projektu.